TRIO EDQVIST

trioedqvist

Foto: Privat

Trio Edqvist är en helt nystartad ensemble. Vi vill förmedla glädje och energi till vår publik och bjuda på en sättning instrument som inte hör till vardagsmaten i dagens kammarmusikvärld, som domineras av stråk och piano. Det finns många fantastiska och varierade verk för flöjt, oboe och piano och det vill vi visa upp. Idag är det ganska få som väljer att börja spela ett träblåsinstrument, många vet inte ens hur en oboe ser ut. Träblåsinstrument syns alltför sällan i media och ännu mer sällan i mindre och intimare konstellationer och detta vill vi ändra på.Vi vill visa våra instrument från en ny sida och förvåna människor med en annan musik och andra klangfärger än vad de är vana vid. En trio för flöjt, oboe och piano är som en oupptäckt värld och i framtiden vill vi utveckla detta genom att musicera ihop men också att beställa ny musik för denna sättning. Vi har alla tre erfarenheter av olika kammarmusikkonstellationer som vi försöker förena i Trio Edqvist, ett nyutkommet och rafflande projekt.

 

 

 

 

Flöjtist